• slide


  ForeC - Laitekunnon tilannekuva ja asiantuntijan työkalu

   

 • slide

   

  ADAcloud - Automaattinen vikadiagnoosi
   

 

psk.png ​​​​

 

 

    Olemme PSK -jäsen

 

 

 

Asensiot tuottaa järjestelmäriippumattomia ratkaisuja kunnonvalvontaan

 

Tuotteemme on järjestelmäriippumaton ja helposti skaalautuva pilviratkaisu.

 

Sisältö:

• Kunnonvalvontatyökalu asiantuntijoille, joka helpottaa merkittävästi työn suorittamista. Työkalun tietosisältö on vakioitua ja pohjautuu esim. PSK- ja ISO –standardeihin soveltuvilta osin.

 

• Visuaalinen kunnonvalvonnan kokonaistilannekuva, jossa yhdistyvät niin asiantuntijoiden tekemät johtopäätökset tilamuutoksen aiheuttaneista syistä sekä automaattisten vikadiagnoosin tuottamat tilamuutokset ja vikatyypit.

 

• Kunnossapitotietämyksen yhdistämisen, osaksi visualisointia ja kunnonvalvontaa

 

• Käyttöliittymä, joka on helppokäyttöinen ja toimii joustavasti eri laitetyypeillä

(klikkaa kuvaa suuremmaksi)

Klikkaa suuremmaksi

ForeC on asiantuntijan ja johdon työkalu käyttövarmuuden hallintaan

 

ForeC -työkalun oleellisimmat toiminnot ovat:

1. Kriittisyysluokittelu

2. Mittausvälien hallinta

3. Manuaalinen diagnoosi 

4. Aistihavaintojen lisääminen (vakioitu, PSK –standardi)

5. Suositukset korjaaville toimenpiteille ja toteutuma (vakioitu, PSK –standardi)

6. Raportointi

7. Käyttäjäkommunikointi

8. Visualisoitu laitekunnon tilannekuva sekä vikatyypit (johtopäätöstasolla)

9. Historia (ennuste ja KPI:t tulossa)

 

ADAcloud -automaattinen vikadiagnoosi

1. Automaattinen vikadiagnoosi pumpuille, puhaltimille ja moottoreille (vakioitu, PSK –standardi)

2. Automatisoidut suositukset korjaaville toimenpiteille (vakioitu, PSK –standardi)

3. Automaattinen raportointi

 

Lisäksi projekti- ja käyttöönottopalvelut erikseen sovitusti.

(klikkaa kuvaa lisätietoihin)

Klikkaa suuremmaksi

ForeC ja ADAcloud –hyödyt auttavat parantamaan tehokkuutta ja käyttövarmuutta

 

 • Valmis kokonaisuus pyörivien laitteiden laitekunnon valvonnan aloittamiseen tai kehittämiseen
 • Skaalautuva, järjestelmäriippumaton pilvipalvelu
 • Kokoaa hajallaan olevan kunnonvalvontatiedon johtopäätöstasolla ja yhdistää sen kunnossapitotoimintaan
 • Ajantasalla oleva kuva valvottavien laitteiden kunnontilasta
 • Nopeuttaa asiantuntijoiden diagnosointi- ja raportointityötä yli 50% (ajansäästö 3-6 minuuttia/diagnosoitu laite)
 • Tukee laitevalmistajia tuotekehityksessä
 • Säästää tallennustilaa ja energiaa älykkään datan käsittelyn ansiosta
 • Yhdistää kaikki käyttäjät, asiakkaat ja palveluntuottajat saman tilannekuvan ja laitekohtaisen kommunikoinnin piiriin
 • Mahdollistaa erilaisten ylätason tunnuslukujen määrittämisen tulevaisuudessa

Tämän päivän kunnonvalvonta ei tuota riittävää tietoa laitekannan kokonaistilasta

 

Kunnonvalvontajärjestelmät tuottavat käyttäjilleen paljon erilaisia trendejä, raja-arvohälytyksiä tai analyysivaihtoehtoja laitteiden kunnontilan muutoksista.

 

MUTTA EIVÄT TUOTA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

 

mikä muutoksen (vikaantumisen taso) on aiheuttanut (vikatyyppi) sekä miten vika voidaan korjata (korjaavat toimenpiteet)

 

EIVÄTKÄ YHDISTÄ KUNNOSSAPITOTIETÄMYSTÄ

 

osaksi kunnonvalvontaa (tietämyksen tallentaminen)

 

LISÄKSI TIETÄMYS ON HAJALLAAN ERI JÄRJESTELMISSÄ

 

kunnonvalvonnan kokonaiskuvaa muodostu ja olemassa olevaa tietoa on vaikea hyödyntää (tehottomuus)

(klikkaa kuvaa suuremmaksi)

Klikkaa suuremmaksi

Asensiot –tuoteperhe

 

ForeC -perustyökalu

• Mahdollistaa kunnonvalvontatoiminnan perustamisen

• Manuaalisesti suoritettava kunnonvalvonnan hallinta ja sen automatisoitu raportointi

• Visuaalinen tilannekuva (tukee valmiiksi automatiikkaa)

• Kunnossapitotietämyksen tallentaminen osaksi kunnonvalvontaa

(KYSY TARJOUS)

 

ADA -automaattinen vikadiagnoosi ja raportointi

• Pumppujen, puhaltimien ja moottoreiden automaattinen vikadiagnoosi

• Tilamuutoskohtainen automaattiraportointi

(KYSY TARJOUS)

 

Asensiot tarjoaa ohjelmiston ja automaattisen diagnoosin ylläpidolla

Kokonaispalvelut käytännön kunnonvalvonnan osalta tarjotaan valittujen kumppaneiden kautta

Järjestelmäintegraatiot hinnoitellaan projektikohtaisesti